กงเกวียนกำเกวียน

 เวรสนองเวร กรรมสนองกรรม

เทคโนโลยีใหม่ แอลอีดี ทีวี การันตีราคาถูก

แอลอีดี ทีวี เป็นทีวีที่มีหลักการแสดงภาพโดยใช้หลอด Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) ซึ่งเป็นหลอดไฟผอม ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับหลอดฟลูออเรสเซนท์ที่ใช้กันตามบ้านเรือนทั่วไป วางนอนเรียงกันลงมาเป็นตัวกำเนิดแสง และมีผลึกเหลว (Liquid Crystal) ซึ่งเป็นผลึกที่เราสามารถควบคุมให้โมเลกุลภายในบิดตัวเอียงได้ เป็นตัวกำหนดให้แสงจากหลอด CCFL ลอดผ่าน (หรือไม่ผ่าน) ผลึกเหลวนี้ ไปยังแผ่นกรองสี(Colour Filter) ที่มีสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เรียงกันอยู่ประกอบกันเป็นหนึ่งพิกเซล (Pixel) ซึ่งหน้าจอทีวีหนึ่งก็จะมีพิกเซลต่อเรียงกันอยู่เต็มหน้าจอ สำหรับแสงที่สามารถลอดผ่านผลึกเหลวออกมาได้ก็จะเห็นเป็นสีสว่างสีต่าง ๆ ส่วนแสงที่ไม่สามารถลอดผ่านออกมาได้ก็จะเห็นเป็นสีดำมืดนั่นเองจริง ๆ แอลอีดี ทีวี จริงๆแล้วหลักการทำงานของ แอลอีดี ทีวี นั้นแทบไม่มีอะไรแตกต่างจากหลักการทำงานของ LCD TV เลย จะต่างกันก็เพียงแค่ตรงในส่วนของการใช้ชนิดของแหล่งกำเนิดแสงคนละชนิดเท่านั้นเอง โดย LCD TVจะใช้หลอด CCFL แต่ แอลอีดี ทีวี จะใช้หลอดแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode) […]

more... »

Mon, April 25 2016 » ร้านค้า » Comments Off on เทคโนโลยีใหม่ แอลอีดี ทีวี การันตีราคาถูก